fisheye lens เลนส์ตาปลา

 

Fisheye lens is one of my favorite lens. It’s is a bit tricky to shoot to make photo interesting compare to the standard 50mm

You have to know a little bit of photo compositions to use this lens effectively.

ภาพมุมกว้างจากเลนส์ตาปลา เลนส์ตาปลาเป็นเลนส์ที่ถ่ายภาพออกมาได้แปลกประหลาด ภาพมีลักษระนูนๆ บวมๆ

ถ่ายให้ภาพน่าสนใจ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ด้านล่างนี้ คือ ภาพตัวอย่างจากเลนส์ตาปลา

 

 

photos from fisheye lens

ภาพจากเลนส์ตาปลา

 

 

 

 

 

รับถ่ายรูป งานพระราชทานเพลิงศพ