รอยยิ้มในวันรับปริญญา

รอยยิ้มในวันรับปริญญา

รอยยิ้มในวันรับปริญญา
รอยยิ้มในวันรับปริญญา

 

“รอยยิ้มในวันรับปริญญา” การถ่ายภาพรับปริญญาของผมจะใส่รอยยิ้มและความสุขของบัณฑิตในวันรับปริญญาเข้าไปในภาพด้วย