รับถ่ายภาพ interior

รับถ่ายภาพ interior

รับถ่ายภาพ interior
รับถ่ายภาพ interior

 

…Last Project Photos…รับถ่ายภาพ interior

Architectural Photography

“การถ่ายภาพ interior จะพยายามใช้แสงจากห้องที่มาเดิมๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้ภาพสมจริงตามบรรยากาศที่สถาปนิกได้ออกแบบแสงสีเอาไว้”

รับถ่ายภาพรับปริญญา พรีเว้ดดิ้ง และงานแต่งงาน ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
tel: 088-0099-255
line: lastproject.photos
http://lastproject.photos

Last Project Photos รับถ่ายภาพรับปริญญา
“Shoot like never shoot again”