งานแต่ง-ฮาๆ-10

งานแต่งฮาๆ

งานแต่ง-ฮาๆ-10

“งานแต่งฮาๆ”

… Last Project Photos….
รับถ่ายภาพรับปริญญา พรีเว้ดดิ้ง และงานแต่งงาน ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
tel: 088-0099-255
line: lastproject.photos
http://lastproject.photos/
Last Project Photos รับถ่ายภาพ
“Shoot like never shoot again”

 

งานแต่ง-แต่งหน้า
งานแต่ง-แต่งหน้า

“Meanwhile in Dressing Room…”

 

งานแต่ง-ฮาๆ-13
งานแต่ง-ฮาๆ-13
งานแต่ง-ฮาๆ-12
งานแต่ง-ฮาๆ-12

งานแต่ง-ฮาๆ-7งานแต่ง-ฮาๆ-7

 

 

งานแต่ง-ฮาๆ-11
งานแต่ง-ฮาๆ-11
งานแต่ง-ฮาๆ-9
งานแต่ง-ฮาๆ-9

งานแต่ง-ฮาๆ-14

งานแต่ง-ฮาๆ-14

งานแต่ง-ฮาๆ-6
งานแต่ง-ฮาๆ-6

 

 

งานแต่ง-ฮาๆ-5
งานแต่ง-ฮาๆ-5

งานแต่ง-ฮาๆ-8

งานแต่ง-ฮาๆ-8

งานแต่ง-ฮาๆ-4
งานแต่ง-ฮาๆ-4
งานแต่ง-ฮาๆ-3
งานแต่ง-ฮาๆ-3
งานแต่ง-ฮาๆ-2
งานแต่ง-ฮาๆ-2

แสดงความเห็น / Leave a Reply